FORGOT YOUR DETAILS?

Silva Regina 2018

  SILVA REGINA 2018, která se uskuteční ve dnech 8. – 12. 4. 2018 opět patří mezi největší lesnické a myslivecké veletrhy ve střední Evropě.   Lesnická část veletrhu je umístěna tradičně v okolí pavilonu Z a návštěvníci zde najdou vše pro lesní hospodaření.   Náš stánek Výzkumná stanice Křtiny se bude nacházet na stejném

Dne 20.12.2017 byla zveřejněna výzva z Programu rozvoje venkova Slovenské republiky pro podporu investicí do lesnických technologií. Tato výzva byla zveřejněna na webových stránkách Státní zemědělské intervenční agentury. http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-pre-podopatrenie-8-6/8548 Přílohy k podání žádosti jsou ke stažení: http://www.apa.sk//index.php?navID=728&ofs1=0  

PF 2018

Celý kolektiv Výzkumné stanice Vám přeje Šťastný Nový rok 2018.

Kalendář Lesní lanovky LARIX 2018

Dne 12.12.2017 byl představen nový kalendář Lesní lanovky LARIX 2018. Kalendář byl slavnostně představen na zámku ve Křtinách společně s vánočním koncertem a představením kalendáře ŠLP ML Křtiny MENDELU. Věříme, že se Vám kalendář Lesní lanovky LARIX 2018 bude líbit a přejeme krásné prožití vánočních svátků.    

Mechanizovaná výsadba za pomoci RZS-1

Mechanizovaná výsadba probíhala ve dnech 14. a 15. listopadu 2017. Sázely se různé druhy dřevin (BK, DB, BO, MD a BR) prostřednictvím jednosedadlového rýhového zalesňovacího stroje RZS-1. Tyto ukázky probíhaly v Polsku. Během prvního dne ukázek v Rudy Raciborz se vysázelo 4000 obalovaných sazenic buku na ploše 1 ha za 5 hodin práce. Na druhém

Mezinárodní lesní veletrh – Rogów 2017

Mezinárodního lesního veletrhu v Rogowě se zúčastnilo kolem 80 firem převážně z Polska. Jednalo se o třináctou výstavu v řadě, která se uskutečnila ve dnech 6.-8. září 2017. Výstava probíhala tradičně v krásném areálu lesních školek. V době konání veletrhu byly k vidění stroje převážně polských firem, ale také několik zahraničních firem, mezi kterými jsme

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty pro Program rozvoje venkova na období 2014–2020, pro 5. kolo příjmu žádostí. V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun. Pro naše

Den stromu v lesnickém skanzeně

Lesy SR, š. p. uskutečnily již XVI.  ročník „Dňa stromu“ – svátku všech, kteří mají rádi les. Den stromu v lesnickém skanzeně Čierny Balog proběhl dne 8. 7 2017 v areálu Lesnického skanzenu ve Vydrovské dolině. Nabídl plnohodnotný program a lesní pedagogové se postarali o zabavení dětí formou zábavné soutěže. Tento den bylo v činnosti i

Dne 10. 6. 2017 v Ośrodku Kultury Leśnej v Gołuchowie se konala konference k příležitosti 25 let od založení organizace Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego (Sdružení lesních podnikatelů). Konference se zúčastnili hlavní představitelé velkých polských lesnických firem a za významné zásluhy pro polský les jim byly předány  vyznamenání. Při této příležitosti jsme měli tu čest

Výstavy pořádané Gazetou Lesná se zúčastnilo kolem tisícovky lidí. Jednalo se o rekordní počet návštěvníků této pravidelné výstavy Gazeta Lesná, která se tentokrát konala v Borsku (region Kashubian) dne 4. března 2017.   V době konání akce bylo k vidění spousty strojů z řad polské i zahraniční produkce. Tyto stroje bylo možné si prohlédnout, nasednout do kabiny nebo se

TOP