Výzkumná stanice Křtiny | Křtiny 175, 679 05 Křtiny | vyzkum@slpkrtiny.cz | +420 773 765 651

Ing. Přemysl Veselý, Ph. d.
vedoucí střediska
premysl.vesely@slpkrtiny.cz
+420 602 599 986

Ing. Ondřej Jelínek
zástupce vedoucího
ondrej.jelinek@slpkrtiny.cz
+420 730 598 972

Jaroslav Gregor
vedoucí dílen
jaroslav.gregor@slpkrtiny.cz
+420 721 267 265

Ing. Tomáš Halámka
konstruktér
tomas.halamka@slpkrtiny.cz
+420 606 043 006

Kontaktní formulář