Lesní stroje

PRODEJ A SERVIS LESNÍ TECHNIKY

Výrobní program střediska Lesní stroje je dosti široký. Tvoří ho stroje pro pěstební práce, školkařskou činnost i pro soustřeďování dříví v traktorových a lanovkových terénech, které svými parametry vyhovují i pro použití v chráněných krajinných oblastech a národních parcích.

Zabýváme se především

  • výzkumně-vývojovou činností pro vlastní výrobu a jiné organizace
  • koncepčními projekty strojů a zařízení pro lesní hospodářství
  • výrobou prototypů, kusových i sériových výrobků
  • poradenskou, školící a konzultační činností v oblasti technologií

 

AKTUALITY

CO NABÍZÍME

NÁŠ TÝM