Školení obsluhy lesních lanovek

Provádíme odborné školení obsluhy lesních lanovek Larix našim týmem sestaveným z kvalifikovaných pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Při výkladu klademe velký důraz na bezpečnost práce a eliminaci rizik vznikajících provozem lesních lanovek. Splněním daných podmínek provozovatel či obsluha lanového systému získá Osvědčení o úspěšném absolvování proškolení. Současně s touto službou se zabýváme i odborným poradenstvím a konzultacemi při montáži a provozu lesních lanovek.

Realizace speciálních zakázek

Výstavba, opravy či demolice různých stavebních objektů vyžadují vývoj a inovace technologií, díky čemuž se posouvají stále vpřed. Zachycením těchto trendů spolu s našimi zkušenostmi a vlastním know-how nabízíme efektivní a reálné řešení transportu různých materiálů. Našim cílem je vždy pro zákazníka navrhnout optimální a bezpečný postup, který následně převedeme do realizace.

Ukázka vybraných realizací

Stavba lávky ve Stříbře

Výzkumná stanice se podílela na stavbě lávky pro pěší v parku města Stříbra. Místo stavby se totiž nacházelo v nepřístupném terénu a montáž konstrukce pomocí jeřábu nebyla možná. Doprava konstrukce lávky pomocí lanovky Larix Lamako trvaly pět týdnů a celkem bylo lanovkou přepraveno 32 svařovaných ocelových dílců o celkové hmotnosti přes 9 000 kg.
Po tomto bezesporu raritním využití lesní lanovky již lávka plně sloužit návštěvníkům městského parku ve Stříbře.

Stavba Haťového chodníku

Tento prostředek zvyšuje únosnost nezpevněných cest, zejména pak zabezpečuje zprůjezdnění zamokřených, podmočených lesních vyvážecích nebo přibližovacích cest a linek pro přepravu vytěženého dřeva či techniky.