Mechanizovaný výsev bukvic

| Novinky

Výzkumná stanice Křtiny provedla v měsíci dubnu mechanizovaný výsev bukvic na území Školního lesního podniku Křtiny, MENDELU. Jednalo se o cca 1000 l bukvic a to během jednoho týdne. Výsev probíhal na 6 ha lesa. K tomuto krásnému výkonu nám pomohl nový secí stroj spolu s talířovou půdní frézou TPF-1 umístěnou na předním tříbodovém závěsu traktoru. Oba zmíněné stroje jsou z naší produkce. Frézou jsme si odstranili buřeň, listy a větve, čímž jsme se dostali k vlhké zemině. Do této zeminy jsme ihned vysévali bukvice pomocí secího stroje umístěného na zadním tříbodovém závěsu traktoru.

S tímto novým secím strojem je možné vysévat nejen bukvice, ale také žaludy a při výměně secího mechanismu je možné vysévat také menší semena, např.: borovice, smr, bříza, lípa… Pomocí regulace otáček elektromotoru je možné nastavit rychlost setí, která se pohybuje od 20 do 1000 semen za minutu. Velikost nádoby na větší semena je 7 l a velikost nádoby na menší semena cca 1 l. Tento secí stroj je možné namontovat přímo na přední talířovou půdní frézu do předního tříbodového závěsu nebo pomocí vlastního rámu nasadit do zadního tříbodového závěsu traktoru.

Věříme, že se nám během pár měsíců podaří dát tento secí stroj do prodeje.