Dotace na lesní techniku

| News EN, Novinky

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil informace o 15. kole sběru žádostí o dotaci na pořízení lesní techniky v rámci Programu rozvoje venkova. Shromáždili jsme pro vás nejdůležitější informace a užitečné odkazy, díky kterým zjistíte, na které naše stroje lze čerpat dotaci.

Prostřednictvím Portálu farmáře, který musíte mít založený, můžete od 04. 10. do 25. 10. 2022 podávat žádosti o dotaci v rámci 15. kola z Programu rozvoje venkova. Žádost si vygenerujete právě na Portálu farmáře. Opatření 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství je určeno pro vlastníky, nájemce a pachtýře lesních pozemků.

Z našich strojů jsou podporovány:

Kód a název výdajePožadovaná výměra lesamax. výše výdajů
011 Lesní lanovka500 ha4.300.000 Kč
012 Lanový naviják3 ha600.000 Kč
014 Rýhový zalesňovací stroj20 ha400.000 Kč
015 Stroj na stavbu oplocenek20 ha700.000 Kč
019 Půdní fréza (TPF1 nebo TPF2)50 ha250.000 Kč nebo 450.000 Kč

Do 15.11.2022 budou zveřejněny schválené projekty, ale dotaci obdržíte až po podpisu Dohody o přidělení dotace, což bude pravděpodobně v druhé polovině roku 2023. Z praktického hlediska by však nepřidělení dotace nastalo většinou v případě, že vy sami porušíte Pravidla pro přidělení dotace.

Stroj musíte pořídit na základě vámi zadaných technických parametrů od dodavatele, který tyto podmínky splní a to včetně nejnižší ceny, nebo jiného kritéria, které si stanovíte. Do částky 500 tis Kč bez DPH je  malý cenový marketing. Do částky 2 mil. Kč cenový marketing s min. třemi nabídkami. Nad částku 2 mil. Kč se už musí provést výběrové řízení dle Příručky pro zadavání veřejných zakázek, nebo dle ZZVZ v případě veřejného zadavatele. 

Za techniku platíte dodavateli vy 100% ze svých prostředků. Nebo můžete využít úvěr. Leasing není možný, protože po dobu udržitelnosti musíte být vlastníkem stroje. Po zaplacení stroje si podáváte Žádost o platbu. Termín žádosti o platbu si volíte vy a jeho zmeškání podléhá sankci! Teprve potom SZIF proplácí 50% z uznatelných nákladů. Je tedy nutné počítat s tím, že od podání Žádosti o dotaci v říjnu 2022 může uběhnout i rok, než vám budou peníze připsány na účet.

Důležité dokumenty a informace

  1. Tisková zpráva k 15. kolu
  2. Hlavní změny podmínek pro 15. kolo
  3. Obecné podmínky Pravidel 15. kolo
  4. Specifické podmínky Pravidel 15. kolo
  5. Příručka pro zadáváni veřejných zakázek PRV 2014-2020 (verze 5)_červenec 2019
  6. Aktualizovaná Příručka pro publicitu (verze 6)_ze dne 30.11.2021