Mechanizovaná výsadba za pomoci RZS-1

| Novinky

Mechanizovaná výsadba probíhala ve dnech 14. a 15. listopadu 2017. Sázely se různé druhy dřevin (BK, DB, BO, MD a BR) prostřednictvím jednosedadlového rýhového zalesňovacího stroje RZS-1. Tyto ukázky probíhaly v Polsku.

Během prvního dne ukázek v Rudy Raciborz se vysázelo 4000 obalovaných sazenic buku na ploše 1 ha za 5 hodin práce. Na druhém stanovišti v Boleslawiec se pak demonstrovalo především sázení obalovaných, ale také prostokořenných sazenic. Dále byla předvedena možnost sázení v různě připravených plochách. Sázelo se do zeminy připravené pluhem, talířovou frézou, ale i do půdy zcela nepřipravené. Zájem prověřit kvalitu a funkčnost zalesňovacího stroje přilákalo cca 80 osob z řad lesníků a potencionálních zákazníků.

Po ukázkách se vždy rozproudila plodná debata, za což jsme rádi, že se mohlo o mechanizované výsadbě takto diskutovat. Musíme také vyjádřit poděkování majitelům lesa, že nám poskytli zázemí a prostor. Stejně tak je na místě poděkovat realizátorům ukázek – operátorům RZS a našemu polskému zástupci Wojtechu Szczotkovi.