Program rozvoje venkova – 5. kolo také pro lesnickou techniku

| Novinky

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty pro Program rozvoje venkova na období 2014–2020, pro 5. kolo příjmu žádostí.

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun. Pro naše zákazníka je však důležitá operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Tato operace umožňuje použití dotace pro všechny naše výrobky, od lesních lanovek, přes navijáky až po rýhový zalesňovací stroj a talířovou půdní frézu viz. Specifické podmínka operace 8.6.1 v příloze č. 2.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin. Finanční objem je u operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství předběžně stanoven na 100 000 000 Kč

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020

PDF – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace – operace 8.6.1

Ministerstvo zemědělství: 5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Semináře „5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020“