Ukázky a den otevřených dveří v Cetkovicích

| News EN, Novinky

Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. pořádá den otevřených dveří v Lesní školce Mišinská – Cetkovice. Kromě individuální prohlídky lesní školky se můžete podívat na ukázky sekačky SPIDER Forest a ukázky našeho Rýhového zalesňovacího stroje.

Kdy: čtvrtek 8. září 2022 od 10:00

Kde: Mišinská 296, Cetkovice https://mapy.cz/s/luguvubuvu

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na společné setkání.

ŠLP ML Křtiny a LESCUS Cetkovice