Ukázky Obnovujte les efektivně jsou za námi

| News EN, Novinky

Dne 22.6.2022 se konala předváděcí akce Výzkumné stanice, ŠLP ML Křtiny, MENDELU s názvem Obnovujte les efektivně. Akce se konala na polesí Vranov Školního lesního podniku Křtiny ve spolupráci s firmou FOREST MERI a ukázala ucelenou pěstební technologie na polesí Vranov ŠLP ML Křtiny, MENDELU. Rádi bychom poděkovali za skvělou spolupráci firmě FOREST MERI. Dále patří velké díky polesí Vranov za připravení celého zázemí ukázek a společnosti Agromex za poskytnutí traktoru Fend.

Na akci dorazilo na padesát návštěvníků. Jednalo se také o zahraniční účast, kdy dorazil i náš dealer z Polska s potenciálními zákazníky, kteří měli o tuto technologii velký zájem. Bylo krásné počasí a v provozu bylo vidět hned několik technologií, které mohou být použity při obnově kalamitních ploch.

Jako první byl představen speciální kolový traktor LKT 130 se shrnovačem klestu pro odklizení těžebních zbytků. Následně byla ukázána práce talířové půdní frézy TPF-1 na předním tříbodovém závěsu traktoru spolu s novou secí jednotkou pro výsev malých i velkých semen dřevin. Následovala ukázka sázení pomocí rýhového zalesňovacího stroje RZS-1 ve spojení s TPF-1. Nakonec byla předvedena ukázka stavby oplocenky pomocí stroje FENCE-R, kde zákazníci mohli vidět kompletní vytvoření části oplocenky od vytvoření rýhy pro vložení a následné zahrnutí pletiva, zatlučení kůlů, rozmotávání pletiva a jeho upevnění.

Výzkumná stanice Křtiny, zde předvedla dvě novinky – nový stroj na stavbu oplocenek FENCE-R a použití nového secího stroje s talířovou půdní frézou TPF-1 na speciálním rámu zavěšeném na předním tříbodovém závěsu.

Věříme, že se Vám ukázka líbila a budeme se těšit na další.

S pozdravem

Tým Výzkumné stanice Křtiny