Secí stroj

| Stroje pro pěstební činnost

Secí stroj LSS 3V je určen k vysévání až 3 druhů semen lesních dřevin do pásu připraveného talířovou půdní frézou. Secí stroj je umístěn na rámu přední talířové půdní frézy, ale lze ho umístit také za traktor. O výsev se starají 3 výsevové jednotky, z nichž jedna slouží pro výsev velkých semen (dub, buk apod.) a dvě pro výsev malých semen (smrk, borovice apod.). Množství a rozestup osiva lze nastavit kombinací tří prvků: regulací otáček elektromotorů a počtem nebo velikostí otvorů na secích kotoučích, a to pro každou jednotku zvlášť. O zapravení semen do půdy se stará secí botka zakončená řetězy.