Výrobní program střediska Lesní stroje je dosti široký. Tvoří ho stroje pro pěstební práce, školkařskou činnost i pro soustřeďování dříví v traktorových a lanovkových terénech, které svými parametry vyhovují i pro použití v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Pro pěstební práce vyrábíme a dodáváme stroje na přípravu půdy před zalesňováním, a to talířové půdní frézy TPF-1N, TPF-2 na LKT-81, TPF-2U na silnější UKT, TPF-2V na některé forwardery. Talířové půdní frézy, vzhledem ke své univerzálnosti, mohou být uplatněny a používány ve všech terénech, kde nastává potřeba přípravy půdy před umělou či přirozenou obnovou lesa. Hmotnost a energetická náročnost je oproti zahraničním výrobkům daleko nižší, naopak účelovost a použitelnost minimálně srovnatelná. Toto jsou nesporně, s přihlédnutím ke kvalitě výroby, servisnímu zajištění a cenovým relacím, důvody, proč ke dnešnímu dni je v provozu téměř 500 frézovacích jednotek, a to nejen v Česku, ale i v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Německu, Maďarsku, Slovensku, Rakousku, Finsku, Rusku a Kanadě.

Dalším naším pěstebním strojem je rýhový zalesňovací stroj v provedení RZS-1 a RZS-2. Tento stroj, vyvinutý na konci minulého století na našem pracovišti, prošel dalším vývojem a doznal některých konstrukčních úprav, zejména pokud se týká ergonomie pracoviště operátora a agregace na traktory. Vlastní sázecí zařízení zůstalo téměř beze změn, neboť je jedinečné a prozatím nemá ve světě obdoby.

V současné době dále nabízíme několik typů stožárových lanovek Larix s mechanickým pohonem. Je to Larix Kombi H, Larix 3T a Larix Lamako, obvykle jsou nesené na univerzálním traktoru nebo na nákladním automobilu odpovídajících parametrů. S hydrostatickým pohonem nabízíme lanovku Larix H3-650 a Larix H4-800 nesené na přívěsu. Samozřejmostí u všech našich lanovek je radiové ovládání a cílová automatika, zaškolení u zákazníka, operativní servis a náhradní díly. Jako doplněk našeho sortimentu nabízíme špičkové lanovky rakouské firmy FMM, typu Syncrofalke a Wanderfalke.

Výroba lanovek s sebou nese automaticky i výrobu a prodej nářadí a pomůcek, jako jsou lanovkové vozíky, směrové a otevírací kladky, normální i kompaktní ocelová lana, součásti příslušenství lanovek, doplňky na zakázku.