Lignumexpo – Les v Nitre opět po 2 letech

| Novinky

Čtyři zářijové dny od 27. do 30. patřily na výstavišti v Nitře veletrhu Lignumexpo – Les 2016. Zde jsme se aktivně prezentovali s výrobním programem Výzkumné stanice, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o veletrh určený odborné i široké veřejnosti zaměřený na stroje, nástroje, zařízení a materiály pro dřevozpracující průmysl, jehož součástí je i mezinárodní lesnická výstava Les.

Obě dvě kategorie se těší mnoholeté oblibě, přičemž Lignumexpo se může pochválit už dvěma dekádami úspěchů. Samozřejmosti je i nesmírný přínos do odvětví díky vysoké úrovni a komunikaci v odborné rovině. Připravené byly odborné semináře zaměřené na situaci v dřevařském a nábytkářském průmyslu na Slovensku, inovaci technologií povrchových úprav v dřevařském a nábytkářském průmyslu pomocí robotů, techniku pro ruční povrchové úpravy stříkáním, a též na ochranné prvky lakovny, filtry, technologií zařízení na čistění ovzduší a vod. Mezinárodní veletrh Lignumexpo Les svým programem obohatil účastníky o poznatky z oblasti vývoje lesního hospodářství a modernizaci dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu. Je to v současnosti jediná výrobci využívaná forma na vzdělávaní a získávaní informací z daného odvětvi na slovenském území. Výstava se konala v pavilónech A, B, C, F a na volné ploše E. Aktuální 20. ročník veletrhu Lignumexpo a 16. ročník výstavy Les byl obohacený o spolupráci se dřevorubeckými sportovci ze Stihl Timbersports. Jednalo se o soutěž v přesekávání dřeva, které je celosvětově populární. Tuto show poctil svou účastí Martin Komárek, vícenásobný mistr Evropy, vicemistr světa a držitel světových i evropských rekordů.

Po celý první den výstavy procházela odborná komise. Ta hodnotila a vybírala v daných šesti kategoriích Lesné hospodárstvo, Lesnícke stroje a zariadenia, Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva, Ručné stroje a náradie, Technológie a stroje na povrchovú úpravu, Materiály pre výrobu nábytku, stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva vítěze a čestné uznání nezařazené v uvedených kategoriích. Vrcholem celého konání se stal až večer, kdy probíhalo vyhlášení výsledků. Hned v první kategorii Lesné hospodárstvo zazněl název exponátu, který získává první cenu LARIX LAMAKO od českého výrobce Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Výzkumná stanice jehož vystavovatelem a zároveň dealerem na území Slovenské republiky jsou LSR, š.p., Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica. Impulzem pro získání ceny je a také to komise oceňuje technologie dlouhého tažného lana určená pro šetrné a hospodárné přibližovaní dřeva z místa těžby po svahu, proti svahu a po rovině s dosahem 550 metrů a nosnosti 2,5 t. Měl jsem proto čest z rukou ředitele Agrokomplexu – výstavnictvo Nitra, š.p., JUDr. Maria Dinga převzít cenu v podobě upomínkové skleněné plakety a od předsedy hodnotící komise Doc. Ing. Romana Reha, CSc. Pamětní list.

Lignumexpo Les 2016 je důkazem, že se neustále posouvá vpřed nejnovější technologie, stroje a zařízení, které drží krok s dobou a předznamenávají příznivou buducnost celého odvětví.