Larix Lamako

| Stroje pro soustřeďování dříví

Larix Lamako je lanový systém konstruovaný pro dopravu dříví po rovině, po svahu i protisvahu (polozávěsu event. celozávěsu) s dosahem 550 m a nosností 2,5 t. Pohonnou i přepravní jednotkou lanovky je zemědělský traktor, na kterém je lanovka zavěšena na zadním a předním tříbodovém závěsu traktoru. Další variantou je umístění lanovky na nákladní automobil nebo přívěs. Lanový systém Larix Lamako obsahuje 3 lana: nosné, tažné a vratné lano. Lamako je univerzální, cenově příznivá lanovka s mechanickým pohonem bubnů s možností automatické jízdy vozíku. Lanovka je ovládaná pomocí rádiem řízených povelových stanic.

Výhody:

  • Lanovka je adaptována na zadní (věž, vrátky,bubny) a přední (bubny s lany – vratné, nosné, montážní a kotevní lana, vozík) tříbodový závěs zemědělského traktoru. Tímto způsobem zatížení náprav traktoru je dosaženo vysoké stability a mobilnosti celé soupravy i ve velmi komplikovaných a těžko dostupných terénech.
  • Velmi jednoduchý systém konstrukce bezúdržbových mechanických spojek a brzd.
  • Konstrukční řešení spojek a brzd zaručuje stabilní napětí v lanech. Pneumatické ovládání bubnů lanovky neohrožuje životní prostředí – nevzniká zde nebezpečí úniku ropných látek do půdy či kontaminace
    povrchových a podzemních vod.
  • Montážní buben s polypropylenovým lankem značně ulehčuje práci a zkracuje dobu potřebnou pro postavení celého lanového systému.

K lanovému systému Larix Lamako jsou používány vozíky: HORAL, MM Sherpa U3t nebo Koller USKA 1,5.