GPS technologie při obnově kalamitních ploch

| Novinky

V úterý 21.5.2019 předvedla Výzkumná stanice Křtiny ve spolupráci s firmou AGRI-PRECISION s.r.o. mechanizované zalesňování rýhovým zalesňovacím strojem RZS-1 v kombinaci s talířovou půdní frézou TPF-1 na traktoru vybaveném RTK autopilotem Raven.
Tato technologie umožňuje automatické řízení traktoru s přesností na 2,5cm. Data získaná systémem během výsadby mohou být použita v dalších letech pro mechanizované ožínání. Předváděcí akce se uskutečnila na Lesní správě Náměšť nad Oslavou v revíru Bučín.

Další informace v pozvánce