Komplexní technologie při obnově kalamitních ploch

| Novinky

Dne 21.3.2019 se konala na polesí Oslavička u Velkého Meziříčí ve spolupráci Výzkumné stanice Křtiny a firmy FOREST MERI předváděcí akce Komplexní technologie při obnově kalamitních ploch.

Na akci za krásného počasí dorazila asi stovka návštěvníků. A litovat nemuseli.

V praxi jim bylo předvedeno několik technologií, které mohou použít při obnově kalamitních ploch. Představeny byly stroje pro likvidaci klestu po těžbě, následně pro přípravu půdy a mechanizované zalesňování a nakonec univerzální kolový traktor s adaptérem pro mechanizovanou výstavbu oplocenek.

Výzkumná stanice Křtiny předvedla na této akci úplnou novinku – současné použití talířové půdní frézy TPF-1 na speciální konzole zavěšené na předním tříbodovém závěsu traktoru a rýhového zalesňovacího stroje RZS-1 na zadním tříbodovém závěsu traktoru.

Předvedené technologie jsou při stále častějším výskytu větrných a kůrovcových kalamit stále více žádané.

Ing. Tomáš Halámka