Výstava Gazeta Lesna

| Novinky

Sobotní den 26. 5. 2018 se na letišti Polamiec uskutečnila Konferencja dla zuli. Jedná se o regionální výstavu zaměřenou na lesnickou techniku jejíž organizátorem je časopis Gazeta Lesna.

Výzkumná stanice, jako jeden z mnoha vystavovatelů, zde propagovala svoje výrobky a návštěvníci si tak mohli na stánku prohlédnout Talířovou půdní frézou TPF-1 a Rýhový zalesňovací stroj RZS-1. Lanovkové technologie byly demonstrovány na polstrech. Můžeme potvrdit, že pěstební technika na polském území nabývá významu, což také potvrzuje velký zájem ze strany odborné veřejnosti a kladených věcných dotazů.