Mechanizovaná výsadba sazenic – ukázky Moravský Beroun

| Novinky

Dne 25.4.2018 proběhly ukázky mechanizované výsadby sazenic za účasti odborné veřejnosti na kalamitou postiženém území Bruntálska – Moravský Beroun. Jednalo se o předvedení činnosti Talířové půdní frézy TPF-1 pro přípravu půdy pro strojové zalesňování lesní půdy pomocí Rýhového zalesňovacího stroje RZS-1.

Oba zmíněné stroje jsou z naší produkce. Frézou jsme si nejprve odstranili nános vzniklý od plošného drtiče, který není vhodný pro vkládání sazenic, čímž jsme se dostali k vlhké zemině. Zároveň jsme odhrnuli zbytky podrcených větví, které by se jinak hrnuly před nožem RZS. Nyní již nebránilo nic v nástupu zkušené osádky RZS v sázení sazenic. Tímto velice jednoduchým principem jsme dokázali za 1 hodinu připravit si půdu o velikosti cca 0,15 ha a za 2 hodiny tuto plochu osázet 700 sazenicemi obalovaného buku.

Do připravené půdy talířovou frézou není podmínkou provádět ruční sázení. Může být aplikován ruční způsob výsadby nebo je možné půdu pouze připravit pro nálet semen. Nicméně je prokázáno, že naším Rýhovým zalesňovacím stroje nedochází k takovému úhynu stromků jako při ruční metodě sázení. Je to dáno jak vzniklou drážkou zachytávající větší množství vody, kdy zároveň nedochází k načechrání (okysličení) půdy v bezprostřední blízkosti kořenů, tak i docílením většího přítlaku – zhutnění zeminy. Samozřejmě nelze pominout 5-ti násobnou výkonnost oproti ruční výsadbě sazenic, při vynaložení podstatně menší fyzické zátěže na pracovníka. S tímto úzce souvisí i dnešní obrovský problémem s nedostatkem personálu.

Musíme také poděkovat Lesům ČR za umožnění prezentace mechanizované výsadby a také společnosti Lescus Cetkovice.