Roční Archivy: 2018

Výstava Gazeta Lesna

Sobotní den 26. 5. 2018 se na letišti Polamiec uskutečnila Konferencja dla zuli. Jedná se o regionální výstavu zaměřenou na lesnickou techniku jejíž organizátorem je časopis Gazeta Lesna. Výzkumná stanice, jako jeden z mnoha vystavovatelů, zde propagovala svoje výrobky a návštěvníci si tak mohli na stánku prohlédnout Talířovou půdní frézou TPF-1 a Rýhový zalesňovací stroj […]

Mechanizovaná výsadba sazenic – ukázky Moravský Beroun

Dne 25.4.2018 proběhly ukázky mechanizované výsadby sazenic za účasti odborné veřejnosti na kalamitou postiženém území Bruntálska – Moravský Beroun. Jednalo se o předvedení činnosti Talířové půdní frézy TPF-1 pro přípravu půdy pro strojové zalesňování lesní půdy pomocí Rýhového zalesňovacího stroje RZS-1. Oba zmíněné stroje jsou z naší produkce. Frézou jsme si nejprve odstranili nános vzniklý […]

Silva Regina 2018

Ve dnech 8. – 12. 4. 2018 proběhl na brněnském výstavišti Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina 2018, Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno. Během […]