LARIX KOMBI H

| Stroje pro soustřeďování dříví

Universální lanový systém Larix Kombi a Kombi H

Larix Kombi je universální stavebnicový lanový systém. Lanový systém je tvořen dvoububnovým velkokapacitním navijákem s mechanickým pohonem, který je spojen s přibližovacím štítem. Je nesený na tříbodovém závěsu traktoru s výkonem 70 kW. V tomto vybavení může pracovat jako přibližovací traktor s lesnickou nástavbou s dosahem 50 m. Dále lze postavit lanový systém s tažným a vratným lanem (nosným a tažným lanem) s dosahem 220 m. Lanovka je ovládána pomocí povelových rádiových stanic.

Stavebnicově lze systém dovybavit hydraulicky napínaným nosným lanem na přídavném bubnu a hydraulicky sklopnou věží. Tím lze získat lanový systém Kombi H s nosným, tažným a vratným lanem s dosahem 350 m. Montážní lano je na čelním zásobníku lan.